Ontwikkeling 1 april monument Brielle

Ontwikkeling 1 april monument Brielle

1 april 1572 is cruciaal voor Brielle. De locatie waar de Geuzen via de Noordpoort de stad bestormden gaat de gemeente opnieuw inrichten. Uitgangspunt is de historie van de locatie op een verrassende wijze beleefbaar te maken. In 2022 is het 450 jaar geleden dat Brielle door de Geuzen bevrijd werd, de gemeente wil het dan af hebben.

Vandaag is een eerste brainstormsessie op het bastion IX, bij het 1 april monument geweest. Het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van de werkgroep kanonnen en affuiten, het erfgoedgilde, de 1 April vereniging, medewerkers van het museum en de gemeente zijn bij elkaar gekomen en hebben hun ideeën op papier gezet. 

Natuurlijk willen we ook graag weten wat voor ideeën u heeft voor het 1 april monument. Daarom wordt er na de zomervakantie ook een brainstormsessie ingepland voor de inwoners van Brielle. Te zijner tijd ontvangt u verdere informatie.


(Tekst gemeente Brielle)