Bestuursmutaties en voordracht PS en Waterschappen

Tijdens de afgelopen ALV hebben de leden van de VVD Voorne ingestemd met de benoeming van Peter Kroone als Algemeen Bestuurslid in het bestuur van de VVD Voorne. Tevens zal Peter als fractiecontact voor Brielle gelden.

Ook zijn tijdens de ALV de verschillende personen voorgesteld die zich kandidaat willen stellen voor respectievelijk de Waterschaps- en de Provinciale Statenverkiezingen.

Wij wensen Ron Troost (PS), Jaap Heijndijk, Ahrend Siebelhoff en Cees van Leeuwen (allen Waterschap) veel succes!