Samen bouwen aan een duurzaam Brielle

Brielle - 'Samen bouwen aan een duurzaam Brielle'. Onder dit motto gaan de drie partijen de komende jaren met elkaar aan de slag. In het concept-coalitieakkoord staan de plannen voor de komende gemeenteraadsperiode. Om het 'samen bouwen' meteen in de praktijk te brengen heeft de coalitie het conceptakkoord onder embargo toegestuurd aan de oppositiepartijen CDA en D66. Er wordt naar gestreefd om uiterlijk 3 mei het coalitieakkoord te ondertekenen.

Onder voorzitterschap van Frits de Reus en Claudia Henzel van (IBGB) hebben de onderhandelaars (red. AndrĂ© Schoon en Frans-Joost Heijboer namens de VVD) vanuit de coalitiepartijen een coalitieakkoord opgesteld met de belangrijkste ambities voor de komende vier jaar. De Reus: "Samenwerking, participatie en duurzaamheid zijn de belangrijke uitgangspunten voor de coalitie.  

De taken zijn verdeeld onder de beoogd wethouders Robert van der Kooi (IBGB), André Schoon (VVD) en Bert van Ravenhorst (PvdA) en burgemeester Gregor Rensen.

Het concept coalitieakkoord is onder embargo toegestuurd aan de burgemeester en de oppositiepartijen CDA en D66. Zij kunnen deze week hun reactie en input geven. De onderhandelaars zullen op basis daarvan nog de puntjes op de i zetten. Vervolgens geven de achterbannen van de coalitiepartijen hun definitief akkoord. In een extra raadsvergadering op 17 mei 2018 worden de wethouders benoemd en kan het college aan de slag.