Met alle inwoners van goed naar beter!

De afgelopen vier jaar heeft de VVD bestuursverantwoordelijkheid genomen in Brielle. Er stonden zware uitdagingen op ons te wachten, maar mede door een goede samenwerking hebben wij deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Maar nu vier jaar later liggen er weer nieuwe uitdagingen op ons te wachten, uitdagingen waar de VVD mee aan de slag wil.

Wij gaan voor een veilige gemeente. Wij willen meer handhaving op straat en een extra BOA erbij. Ook moet er geïnvesteerd worden om onze wegen veiliger te maken voor iedereen.

Wij gaan ook voor een gemeente die schoon is. Een verbetering van het groenonderhoud en minder vuil op straat is onze inzet de komende 4 jaar.

Als VVD hebben wij de ambitie om te groeien. Wij willen bouwen naar behoefte om het huidige voorzieningenniveau op peil te houden. Daarom wil de VVD meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens gaan bouwen.

Brielle moet blijven bruisen! De VVD blijft zich inzetten voor een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat. Wij willen doorpakken met de Binnenstad- en Havenvisie en investeren in de binnenstad.

De keuze voor één gemeente Voorne vindt de VVD nu nog een brug te ver. Wel maken wij ons sterk voor het laten slagen van de ambtelijke fusie organisatie.

De overheidsfinanciën in Brielle zijn op orde, dat willen wij graag zo houden. Voor de VVD is daarom een verhoging van de lasten, anders dan via de prijsindex, onbespreekbaar.

 

André Schoon (lijsttrekker VVD Brielle):


Woorden bouwen geen huizen.

Plannen realiseren zichzelf niet.

Buurten knappen zichzelf niet op.

Straten worden niet vanzelf schoner en veiliger.

En wijken en kernen worden niet zomaar prettiger om in te wonen.

Daar moet je wat voor doen.

Gelukkig kunt u daar voor kiezen.

 

Kies daarom voor doen.

Kies 21 maart voor uw lokale VVD, lijst 1.


Gewoon doen!