VVD: Meer aandacht voor veilige wegen

Brielle - De afgelopen weken heeft de VVD Brielle vele gesprekken op straat mogen voeren met onze inwoners over wat er beter kan in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Een veel gehoorde (terechte) zorg van onze inwoners is de toename van de rijsnelheid in woongebieden met gevaarlijke situaties voor voetgangers, fietsers en andere weggebruikers tot gevolg.

De veiligheid van inwoners heeft altijd de hoogste aandacht van de VVD. Daarom willen wij dat er meer prioriteit gegeven gaat worden aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de komende jaren. Door meer in te zetten op de handhaving van de rijsnelheid op de straten in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal kan een stap in de goede richting worden genomen. Lijsttrekker André Schoon: "Het is belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op straat. Voor de VVD is het daarom belangrijk dat er serieus met deze zorg van onze inwoners wordt omgegaan. 30 km betekent niet voor niets 30 km." Volgens de VVD kunnen ook andere maatregelen worden genomen om de rijsnelheid te verminderen, zoals herinrichting van onveilige straten en duidelijkere wegafscheidingen tussen de autorijbaan en fiets- en voetpaden.