De VVD fractie 2018 - 2022

Op de foto staan v.l.n.r. Frans-Joost Heijboer, André Schoon, Elles Thiel, Jan Bark, Anneke Witte en Arie van Gorsel.


Op 29 maart 2018 zijn de nieuwe raadsleden en leden van de commissies beëdigd. De VVD heeft in de nieuwe raadsperiode 4 zetels en is daarmee de tweede partij geworden. De fractie bestaat uit Arie van Gorsel, Anneke Witte, Jan Bark en Frans-Joost Heijboer. Elles Thiel is commissielid voor de VVD Brielle. André Schoon neemt als wethouder plaats in het College van B&W.